CONGRAD Serbia
UK

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ

 

1) Побољшање институционалних самовредновања прикупљањем систематских и поузданих информација о вези између студијских програма и каснијег запошљавања дипломираних студената

2) Омогућавање вредновања реформи високог образовања и промена у студијским програмима у последњој деценији на основу практичних показатеља (нарочито реформи заснованих на Болоњском процесу)

3) Омогућавање дискусије о стратешком менаџменту високошколских установа земаља партнера узимајући у обзир практичне показатеље на основу података о каријерама дипломираних студената и пружање генералног увида у специфичне услове преласка са високошколског образовања на посао у одређеној земљи.