CONGRAD Serbia
UK

 

 

 

 

 
Стратешкo унапређење менаџментa на основу налаза претраге дипломираних студената


Подаци иницијалне претраге дипломираних студената биће кључни инструмент у самоевалуацији и унапређењу стратешког управљања на ВШУ земаља партнера. Стручна радионица о мултиваријантној анализи података и интерпретацији података претраге дипломираних студената на UNIBI ће пратити низ једнодневних радионица из стратешког управљања на ВШУ свакеземље партнера.ПоредруководстваВШУ, студената, послодаваца, представника дипломираних студената и представника националних и регионалних високошкилских власти, разним интересним групама ће бити представљене радионицезасноване на извештајима институционалне претраге дипломираних студената.