CONGRAD Serbia
UK

 

 

 

 

           Tempus               


517153-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPGR

"Conducting Graduate Surveys and Improving Alumni Services for Enhanced Strategic Management and Quality Improvement"


"Спровођење истраживања о дипломираним студентима и унапређење АЛУМНИ организација у циљу побољшања стратешког менаџмента и повећања квалитета"

 

Dejan Blagojevic - Project Manager in front of the College of Applied Technical Sciences

 

ПРВО РЕГИОНАЛНО ИСТРАЖИВАЊЕ О ДИПЛОМИРАНИМ СТУДЕНТИМА

 

https://anketa.congrad.org
ЗАКОН о заштити података о личности ("Сл. гласник РС, бр. 97/2008)