CONGRAD Serbia
UK

 

 

 

 

 
Контрола квалитета и надзор


Контрола квалитета и надзор се обезбеђујупомоћу четири међусобно повезане активности:

1) успостављање интерних стандарда квалитета и процедура рада;
2) надзорне посете од стране ВШУ земаља партнера из ЕУ;
3) спољнеевалуације - два пута у току трајања пројекта;
4) финансијске ревизије - средњорочне и завршне.

Извештаји о надзорним посетама ће бити достављани Управном одбору. Интерна и екстерна контрола квалитета и надзор ће проценити да ли ВШУ земаља партнера пажљиво раде на систему за прикупљање контакт информација дипломираних студената како би се обезбедио успех иницијалне претраге дипломираних студената.Осим тога, подаци иницијалне претраге дипломираних студенатаће се тумачити у институционалном контексту како би били примењиви приликом доношења одлука стратешког менаџмента.