Occush SER
SER

ENG
ENG

 
Последње вести
Дисиминациона трибина у Нишу, 28.02. - 01.03.2013.
Обука из БЗНР за раднике Копекса, 20.02. - 22.02.2013., Ниш
Обука из БЗНР за раднике Телкекома, 07.12.2012., Ниш
Дисиминациона трибина у Новом Саду, 01. - 03.11.2013.
Обука радника ВТШ Ниш за термовизујску камеру Е30 16.10.2012.
Обука радника ВТШ Ниш за виброметар , 25.09.2012.
Студијска посета Острави, 08. 13.09.2012.
   

 

 

 

Званичан наслов пројекта је „Occupational Safety and Health – degree curricula and lifelong learning“, односно „Безбедност и здравље на раду - дипломски курикулуми и доживотно учење“.

Пројекат је почео 15. јануара 2010. и траје 3 године. Прва значајна активност се догодила 29. јануара 2010. године, када је у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду одржан први радни састанак свих партнера – учесника у пројекту.

Мисија пројекта је развој образовне структуре која ће у области безбедности и здравља на раду (БЗНР) оспособљавати, образовати и обучавати студенте, лица за БЗНР у предузећима, послодавце и раднике.

Носилац пројекта је Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду. Носиоц је професор Божо Николић, а координатор је професор Матија Сокола. Партнери у пројекту су:

Висока техничка школа струковних студија у Нишу, професор Дејан Благојевић,

Висока техничко пословна школа струковних студија у Ужицу, професор Стјепан Панић,

ЈП “Електромрежа Србије” Београд, професор Драгослав Перић,

АМБ Графика а.д. Нови Сад, Дарко Ковачевић,

Технички универзитет Острава, Чешка Република, др Алеш Бернатик,

Национални институт примењених наука Лион, Француска, професор Ерик Бидо,

Технички универзитет Зволен, Словачка Република, професор Антон Освалд,

др Грејем Шлејер, Универзитет у Ливерпулу, Велика Британија


Висока техничка школа Нови Сад


Висока техничка школа Ниш


Висока техничко пословна школа Ужице

ЈП “Електромрежа Србије” Београд

АМБ Графика а.д. Нови Сад

Национални институт примењених наука Лион

Технички универзитет Зволен

Технички универзитет Острава

dr Graham Schleyer,
Универзитет у Ливерпулу

 

Copyright © 2010-2013  Висока техничка школа Ниш