Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

ИНИ

 

  ШТА ИЗУЧАВА  

 

Студијски програм омогућава изучавање и стицање битних знања из области безбедности саобраћаја, регулисања стационарног и динамичког саобраћаја, саобраћајног планирања и пројектовања, технлогије транспорта, експлоатације и одржавања моторних возила, комбинованог и унутрашњег транспорта, механизације претовара, логистике, као и других општих и техничких дисциплина које су директно или индиректно везане за друмски саобраћај (психологија, менаџмент, машинство, грађевинарство, рачунарство и информатика, заштита животне средине итд).
Решавање комплексних саобраћајних и транспортних проблема захтева специјализована и мултидисциплинарна знања у циљу налажења решења која задовољавају постављене критеријуме (безбедност, поузданост, рентабилност, профитабилност и др.).

 
     
  КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

 

Савладавањем овог студијског програма студенти су способни да решавају практичне проблеме из праксе саобраћајног инжењерства и стичу следеће компетенције:
• анализа и превенција саобраћајних незгода, анализа система обуке возача, предлагање мера и акција за повећање безбедности у саобраћају.
• планирање мобилности, решавање проблема паркирања у урбаним срединама, анализа саобраћајних токова и пројектовање саобраћајне сигнализације.
• организација рада у путничком и теретном саобраћају.
• праћење робних токова у међународном робном промету, организовање транспорта применом модерних технологија комбинованог транспорта.

 
     
  ЗВАЊЕ    

Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање
Струковни инжењер саобраћаја.

 

 

 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АКРЕДИТОВАН 2008. ГОД.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АКРЕДИТОВАН 2013. ГОД.

 

 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНИХ РАДОВА

 

Закон о безбедности саобраћаја на путевима

 

Правилник о саобраћајној сигнализацији 2015

 

Правилник о начину регулисања саобраћаја на путевима у зони радова

 

 

 
Списак студената 1. године летњи семестар - предавања
Списак студената 1. године летњи семестар - вежбе
Списак студената 2. године летњи семестар - предавања
Списак студената 2. године летњи семестар - вежбе
Списак студената 3. године летњи семестар - предавања
Списак студената 3. године летњи семестар - вежбе
 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш